Messenger
top of page
123455.JPG

Past Prize Winners

2020-2021

2021 GOCAA Young Artist ( 8-18 year ago)

YidI Ding :The Juilliard School (NY)                             China 

Justin Chen: Royal Conservatory of music.               Canada

Zihan Jin : ShangHai Conservatory of music.            China

Fengqi Qiu :ShangHai Conservatory of music.          China

Ming Ai Gai :ShangHai Conservatory of music.         China

Xuanxiang Wu :ShangHai Conservatory of music.    China

Paul wang:                                                                       Canada

Pinn Mahasaranond:                                           Thailand /Singapore 

Jie Liang :                                                                New Zealand

Xihang Tian :                                                         Canada

violinist

 

Ashley Cai :                                                            Canada

Gabrielle Kejun Liu :                                             Canada

2019


Youth Pianist Contract Award: Gergory Vandikas, Canada

                                                                          Nina ZhangYang, USA

                                                                          Yi Zhong, USA


Junior Pianist Contract Award: Angela Ye, Canada
                                                    Antian Jiang, 
Canada

                                                    Richard Yeh, Canada
​​ ​​​​                                                   Artem Kopylov, Canada
​​​​                                                    Andrew Bao, Canada
​​ ​​​​                                                   Anson Zhuo Heng Yu, Canada
​​ ​​​​                                                   George Yi Han Wang, Canada
​​ ​​​​                                                   Rachel Wang, Canada

                                                    HongSi Li, China

                                             Ho Ngai Tin  

                                                     JiaRui Zhang, China

                                                     Xingyuan Zhang, China

                                                     YiFan Lei, China

Vocal:

Junior Vocalist Contract Award: Adrit Panda, Canada


String:

Junior String Player Contract Award: Yen Jen Lin, Canada

2017

Shuan Hern Lee, Australia

Hao Rao, China

Sidney Eric, Australia

Hannah Wang, Australia

Duoduo Xia, China

Enzuo Luo, China

Tomer Nuriyev, America

Zhizhu Gu, China

Shixing Yu, China

2015

Wong Yat Fei, Hong Kong, China

Yang Xiao, China

Xiaoyu Cheng, China

Haoyang Jiang, China

Yuxiao Feng, China

Senbao Lu, China

Yuheng Lin, China

Yifan Chen, China

2021 GOCAA Professional Artist ( 18-32)

Golden  Prize :WenTing Yu

Silver Prize: JingCi Liu

Bronze Prize :Chang Li

Fourth Prize: XiZu Liang

Fifth Prize:RuoXi Jin

Sixth Prize:Anduo Chen/

HaiYue Tian

2018


Connor Taylor, Canada
Jessica Wang, Canada
Ryan Huang, Canada
Jing Zhang, China
Huanqing Zhou, China
Joshua Noronha, Australia
Tina Algeri, Australia
Ranfei Wang, Canada
Dongqi Zhang, China
Shenghao Ling, China
Nicole Li, Australia
Yunying Chen, China
Jingyi Ren, China
Xiaomiao Liu, China

2016

Ceicilia Limargana, Australia

Yifan Wu, China

Xitong Tan, Hong Kong, China

Wei Chen, China

Sixian Yu, China

Jingyi Zhou, China

Zengyue Fan, China

Haoting Deng, Hong Kong, China

2014

Xinyue Gao, China

Qiyuan Hu, China

Jihao Wang, China

2013

Zekai Liu, China

Yue Peng, China

Tianju Liao, China

Sheng’an Wang, China

Xingyao Feng, China

Le Peng, China

2022
bottom of page